ΔΟΕ: Δημιουργία τμήματος με διπλωματικές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) εργασίες

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη της ότι προτίθεται να δημιουργήσει στη βιβλιοθήκη της ειδικό τμήμα με διπλωματικές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) εργασίες που έχουν εκπονήσει εκπαιδευτικοί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση.

Οι εργασίες θα είναι στη διάθεση όσων μελών ή ερευνητών το επιθυμούν.

Η προσφορά  θα αναρτηθεί . . .