Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Κατάταξη για την 38η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Την 24η Ιουλίου συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ διαδικτυακά για τη βαθμολόγηση των γραπτών της αναπληρωματικής ομάδας που έλαβε μέρος στη ΔΜΟ 2021 τις ίδιες μέρες και ώρες με την επίσημη ομάδα μας ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 38η ΒΜΟ 2021 (pdf)