Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Οι ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2019 για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019         Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποφάσισε ο Προκριματικός Διαγωνισμός για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα γίνει ως εξής: Α.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων      Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, ώρα 9.30.      Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών με την Επιτροπή Διαγωνισμών θα γίνει στις 13.30 την ίδια μέρα στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας(Πανεπιστημίου 34, Αθήνα). Β.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων     Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  30 Μαρτίου 2019, ώρα 9.30.      Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών, που δεν θα λάβουν μέρος την επόμενη ημέρα στη Μεσογειάδα, με την Επιτροπή Διαγωνισμών, θα γίνει στις...