Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση: Θέματα, Ενδεικτικές Απαντήσεις και Βαθμολογία των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση τα Θέματα, οι Ενδεικτικές Απαντήσεις και η Βαθμολογία των Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» Λύκειο Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Α’ Λυκείου Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία B’ Λυκείου Ενημερωτικό για την κλίμακα των διακρίσεων Γυμνάσιο Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Α’ Γυμνασίου Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία  B’ Γυμνασίου Θέματα, Απαντήσεις, Βαθμολογία Γ’ Γυμνασίου Ενημερωτικό για την κλίμακα των διακρίσεων