ΥΠΠΕΘ: Αρχιτεχνίτες οι ΔΕ 01 με τη συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας

Εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 85 Ν.4547/2018 Φ.Ε.Κ.102/τ.Α’/12-06- 2018) που αφορά τους Αρχιτεχνίτες εκπαιδευτικούς του κλάδου Δ.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .»

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, και, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 85 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102/τ.Α’/12- ν06-2018) «Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον . . .