ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποφάσεις για την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών