Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: Εργαστήριο με θέμα «Αρχές διατήρησης αρχειακού υλικού» στο Ιστορικό Αρχείο. Δωρεάν συμμετοχή

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης 2022, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου (ώρες 10:00-17:00), εργαστήριο με αντικείμενο τις αρχές διατήρησης χαρτώου αρχειακού υλικού, στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ στον Ταύρο. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε φορείς οι οποίοι φυλάσσουν αρχειακό ή βιβλιακό απόθεμα και φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαρκή κατάρτισή τους, όσον αφορά τη φύλαξη, διατήρηση, συγκέντρωση, ανάδειξη και διάθεση προς μελέτη του υλικού αυτού. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας πολλοί φορείς που διατηρούν αρχειακό απόθεμα δεν απασχολούν συντηρητές, είναι σημαντική η εξοικείωση αρχειονόμων και άλλων εργαζομένων τους με θέματα που άπτονται της προληπτικής συντήρησης. Οι συνδιοργανωτές φορείς ευελπιστούν ότι η τρίτη επανάληψη...