ΥΠΑΙΘ: Απόφαση κατανομής δωριζόμενων αγαθών από το Κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Απόφαση για την κατανομή 1355 tablets δωριζόμενων από το Κοινωφελές Ίδρυμα, ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ σε σχολικές μονάδες, ΕΚ και ΣΔΕ, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση