Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ. Οι αποφάσεις με τα ονόματα

Με σχετικές αποφάσεις του Π.Δ.Ε. Αττικής κ. Γ. Κόσυβα συγκροτήθηκαν τα ΠΥΣΠΕ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας Συγκρότηση ΠΥΣΠΔΕ Πειραιά Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής