Δ. Αποστολόπουλος: Αποφασίζομεν και διατάσσομεν

Άρθρο του εκπαιδευτικού Δ. Αποστολόπουλου σχετικό με την εγκύκλιο με  Αρ. Πρωτ. : 8290/ΓΔ4/25-01-2021 του ΥΠΑΙΘ δημοσιεύει το diodos.edu.gr. Η εγκύκλιος με  Αρ. Πρωτ. : 8290/ΓΔ4/25-01-2021 που μας κοινοποιήθηκε αναφέρει ότι: «Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δύναται να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.» Αν οι συνάδελφοι πάρουν τοις μετρητοίς την εγκύκλιο θα πρέπει σχεδόν όλοι να καταθέσουν βαθμολογία Α΄ τετραμήνου δίχως να συνυπολογίσουν τίποτε άλλο. Όπως τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν λόγω του COVID-19 οι οποίες δεν προβλέπονται στη κείμενη...