Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Αποτελέσματα Διαγωνισμού | SPACE MISSIONS 2021

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για τη Διαστημική Αποστολή Blue Origin που θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2021. Παρουσιάζονται οι 4 καλύτερες εργασίες. Όπως μπορεί να δει κανείς από τις βαθμολογίες των κριτών, η ανάδειξη της πρότασης που θα χρηματοδοτηθεί (8000 ευρώ θα καλύψουν το κόστος της αποστολής και 2000ευρώ θα δοθούν για την κατασκευή του πειράματος) ήταν εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις συγκεντρωτικές βαθμολογίες ανά κατηγορία αλλά και τις εργασίες που διακρίθηκαν. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ O σταφυλόκοκκος σε συνθήκες μικροβαρύτητας 159 166 323 179 827 Διήθηση του νερού σε συνθήκες μικροβαρύτητας 164 165 318 175 822 Αυτογενής διατήρηση...