Δ. Αποστολόπουλος: Με ένα “δύναται”, σοβαρό δωράκι στους σχολάρχες των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Επιστολή με θέμα: Καταλάβατε  ότι με ένα δύναται,δώσατε ένα σοβαρό δωράκι στους σχολάρχεςτων Ιδιωτικών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.); προς τον Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν κοινοποίησε ο κ. Δ Αποστολόπουλος. Το κείμενο ης επιστολής . . . Κύριε Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν  Διαβάζοντας τον κανονισμό για τα ΙΙΕΚ, που θεσπίσατε όπως λέτε για πρώτη φορά,  διαπίστωσα ότι άλλα προβλέπονται για τα ΔΙΕΚ  και άλλα για τα ΙΙΕΚ σε ότι αφορά  το μέγιστο αριθμό καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Καθώς επίσης και για τα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Α.Η απόφασή σας  για τα ΔΙΕΚ με αριθ. Κ5/160259 και θέμα:...