ΥΠΑΙΘ: Πίνακας των υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ, Βρυξέλλες Ι (Berkendael), Βρυξέλλες ΙII μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ Το έγγραφο σε μορφή pdf