ΥΠΑΙΘ: Παράταση απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο. Από 2 έως 9/4 η υποβολή αιτήσεων

Απόφαση για την παράταση της απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση