Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αριστείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Δρα Άλμπερτ Μπουρλά

Η Διοικούσα Επιτροπή στην 511η/12-4-2021 Συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση, σε προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, στον Δρα Άλμπερτ Μπουρλά, ως αναγνώριση για τη συμβολή του στην προαγωγή και τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και για την άξια εκπροσώπηση της Χώρας μας στο εξωτερικό για πολλά χρόνια υπό τις πολλαπλές ιδιότητές του. Ο τιμώμενος, εκτός από τη διαχρονική δράση του στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας, έχει συμβάλει, από τη θέση ευθύνης που κατέχει, στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα λόγω της πανδημίας. Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα.