ΥΠΑΙΘ: Οι νέες αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας τροποποιήθηκαν οι αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση Οι νέες αποζημιώσεις έχουν ως εξής: Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.α. 1.i. Πρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 500,00 εφάπαξα. 1.ii. Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξα. 1.iii. Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε. ευρώ 400,00 εφάπαξα. 1.iv. Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 350,00 εφάπαξα. 1.v. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. ευρώ 300,00 εφάπαξα. 1.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00 εφάπαξα. 1.vii. Κάθε μέλος του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού ευρώ 200,00 εφάπαξΟι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της...