ΠΟΣΥΠ: 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Δευτέρα 10/9

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ συνεδρίασε στις 31-08-2018 για να εκτιμήσει, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και στη Παιδεία γενικά και τις απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την επίλυση των συγκεκριμένων και χρόνιων προβλημάτων του κλάδου.

Το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι η άρνηση του διαλόγου από τον Υπουργό Παιδείας εδώ και ένα χρόνο, για όλα τα ανοιχτά θέματα, υπήρξε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας παρελκυστική, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επί της ουσίας απάντηση, ούτε, πολύ περισσότερο, η ανάληψη οποιασδήποτε δέσμευσης προς την κατεύθυνση της επίλυσης βασικών προβλημάτων του κλάδου, τα οποία, αντίθετα, έχουν αυξηθεί και πολλές φορές επιδεινωθεί.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Υ.Π. αποφάσισε: . . .