Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ: Διδακτέα και εξεταστέα ύλη και ενδεικτικός προγραμματισμός της ύλης στα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για το σχολικό έτος 2020-21

Απόφαση με θέμα: Διδακτέα και εξεταστέα ύλη και ενδεικτικός προγραμματισμός της ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Διοίκησης  και Οικονομίας για το σχολικό έτος  2020-21, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση