Πανελλαδικές Εξετάσεις: Οι Εισακτέοι στην Πυροσβεστική Ακαδημία. 170 στη σχολή Πυροσβεστών, 25 στη σχολή Αξιωματικών

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για τον καθορισμό των εισακτέων στις σχολές Πυροσβεστών και Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ.