Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: «Αντισταθείτε!» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αντισταθείτε!» οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιστορικής και πολιτικής παιδείας, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Η επιλογή του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού υπογραμμίζει τη βούληση του Ιδρύματος της Βουλής να προσεγγίσει τους μαθητές και της μαθήτριες της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ως μαθητές με πλήρη δικαιώματα στη μόρφωση, στην κριτική σκέψη και στον πολιτισμό. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια . . .