ΟΛΜΕ: Συμμετοχή ξένων συνδικάτων στο 19ο Συνέδριο – Ομάδα Εργασίας

Κατά τη διάρκεια του 19ου Συνεδρίου, η ΟΛΜΕ φιλοξένησε αντιπροσώπους εκπαιδευτικών ομοσπονδιών κυρίως από την Ευρώπη με τους οποίους η ΟΛΜΕ διατηρεί στενές σχέσεις και έχει συνεργαστεί περιοδικά μαζί τους σε διάφορους τομείς και δράσεις. Συγκεκριμένα μας έκαναν την τιμή να παρευρεθούν στις εργασίες του συνεδρίου οι εξής αντιπρόσωποι: Odile Cordelier, Αντιπρόεδρος της ΕΤUCE και εκπρόσωπος της SNES-FSU, France Branimir Strukelj, Αντιπρόεδρος της ΕΤUCE και της SVIZ, Slovenia Manuela Mendonca, FENPROF, Portugal Nikolay Kolobashkin ESEUR, Russia Alina Ahmetova, ESEUR, Russia Dejan Michovic, TUS, Serbia Παντελής Νικολαίδης, ΟΕΛΜΕΚ, Κύπρος Μάριος Κανικλήδης, ΟΕΛΜΕΚ, Κύπρος Γαβριήλ Γαβριήλ, ΟΕΛΜΕΚ, Κύπρος Rossella Benedetti, UIL SCuola, Italy Cecile Kohler, FNEC FP FO, France Anja Bensinger- Stolze,...