ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα με θέμα «Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση»

Tο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, στις 15 Δεκεμβρίου 2018, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση-SlideWiki» (εγκύκλιος). Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και προώθηση των Ανοικτών Συνεργατικών Εργαλείων και Ανοικτών Μαθημάτων στη Διοίκηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα αποσκοπεί μεταξύ άλλων: Στην ανάδειξη νέων μεθοδολογιών μάθησης και των δυνατοτήτων μάθησης με χρήση νέων εργαλείων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον Στην προώθηση των ανοικτών μαθημάτων στη διοίκηση Στη διάχυση της χρήσης νέων συνεργατικών εργαλείων μάθησης Στη διάχυση της συνεργατικής πλατφόρμας Slidewiki Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως στα μέλη του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και σε στελέχη που ασχολούνται...