ΥΠΠΕΘ: Ορισμός Αναπληρωτών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ορίστηκαν αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ως εξής . . .