ΥΠΑΙΘ: Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών – Υπευθύνων Τομέων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Εγκύκλιος με θέμα: Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.