Το σχέδιο νόμου για την “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου με θέμα:

“Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”. . .