ΥΠΠΟ: Αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (περιόδου 13-5-1981 έως 10-6-2003)

Ανακοίνωση με θέμα:

Ικανοποιείται το χρόνιο αίτημα αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που εκδόθηκαν από 13-5-1981 έως 10-6-2003,

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: . . .