Ι.Ε.Π.: Διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 5007907, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω Πράξης πραγματοποιήθηκαν δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια, το πρώτο στις 11 και 12 Απριλίου 2019 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το δεύτερο στις 15 και 16 Απριλίου 2019 στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σκοπός των δύο αυτών σεμιναρίων ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) στα νέα Προγράμματα Σπουδών για τα μαθήματα θεολογικής εξειδίκευσης και βυζαντινής...