ΥΠΠΕΘ: Υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε αλλοδαπούς υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για θερινό σεμινάριο Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 2019.

Απόφαση με θέμα: Υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε αλλοδαπούς υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για θερινό σεμινάριο Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 2019, υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η. Γεωργαντάς. Με την απόφαση προκηρύσσεται η χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε αλλοδαπούς υπηκόους, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το θέρος 2019, ως εξής: Α. Χορηγούμενες υποτροφίες ανά χώρα 1. ΙΣΡΑΗΛ α) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές ή...