Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: “Αιώνιοι” το 44% των εγγεγραμμένων

Αναλυτικά στοιχεία για τα ποσοστά των εγγεγραμμένων “Αιώνιων” φοιτητών σε διάφορα τμήματα και στο σύνολο του Πανεπιστημίου αναφέρονται σε άρθρο της ιστοσελίδας voria.gr. για το ΑΠΘ. Ως αιώνιοι χαρακτηρίζονται φοιτητές που έχουν υπερβεί κατά πολύ, περισσότερο από το ν+2, τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών, έχουν στην πλειονότητά τους αποκοπεί σχεδόν πλήρως από τα πανεπιστήμια, αλλά συνεχίζουν να εμφανίζονται ως εγγεγραμμένοι στα μητρώα τους. Οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα αυτό είναι πολλές και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν άμεσα, αναφέρεται σε άρθρο του Δ. Κωβαίου στην ίδια ιστοσελίδα. Μεταξύ των αιτιών που δημιουργούν το πρόβλημα, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχουν: τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των οικογενειών και των ιδίων των φοιτητών,...