Επαγγελματική Εκπαίδευση: Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο μέχρι 3/12/2020

Κατατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προς Διαβούλευση: το νομοσχέδιο με θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις καθώς και η αιτιολογική έκθεση