Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλους κλάδους, σε ΚΕΔΑΣΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία. Από 17 έως 26/5 η υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά τοσχολικό έτος 2022-2023, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούςΑ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέληΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσειςμετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων: Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς καιδ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς καιδ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών...