Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 5η επιμορφωτική περίοδο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Από 23/5 η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκινάει η 5η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσωεργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποβολή αιτήσεωναπό την Δευτέρα 23-05-2022 ώρα 13:00έως και την Τρίτη 14-06-2022 ώρα 13:00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΗ διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.phpβ) Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio ➔ Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ➔ Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) ➔Υποβολή αίτησης...