ΥΠΠΕΘ: Άδεια υπερεργασίας για την επιτήρηση στις εξετάσεις του ΚΠΓ

Εγκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ η χορήγηση στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδειας υπερεργασίας για την επιτήρηση στις εξετάσεις του ΚΠΓ, στις 19 και 20 Μαΐου 2018, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου ή της Υπηρεσίας, ως εξής:
– μία ημέρα άδειας υπερεργασίας για μια ημέρα επιτήρησης
– δύο ημέρες άδειας υπερεργασίας για δύο ημέρες επιτήρησης. . . .