ΙΕΠ: Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ.

Δελτίο τύπου με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ., εξέδωσε το ΙΕΠ.

Το πλήρες κείμενο . .

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.