Category: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

0

Μισθολογικά θέματα των εκπαιδευτικών. Του Πάνου Ντούλα

Η έρευνα πραγματεύεται τα μισθολογικά ζητήματα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση του πρόσφατου ιστορικού θεσμικού πλαισίου και της σχετικής βιβλιογραφίας, η μελέτη αναλύει τις βασικές έννοιες του τωρινού μισθολογίου. Στη συνέχεια, συγκρίνει τους τωρινούς μισθούς με αυτούς των προμνημονιακών ετών καθώς και με τους αντίστοιχους μισθούς...

0

ΠΑΣΑΔ – Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων: Μισθοδοσία Ιουνίου και επίδομα μη ληφθείσας άδειας ΕΣΠΑ

Ύστερα από επικοινωνία του Συλλόγου με το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ, υπήρξε ενημέρωση ότι η καταβολή μισθοδοσίας του Ιουνίου θα γίνει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας (μέχρι 28/06) και το επίδομα μη ληφθείσας άδειας θα καταβληθεί μετά από δύο μέρες, δηλαδή αρχές Ιουλίου. ΠΑΣΑΔ

Δέκα χρόνια εμπαιγμού – δέκα χρόνια παραμένουν  απλήρωτοι οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως σχεδιαστές – αξιολογητές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) τα έτη 2008–2009-2010. 0

Δέκα χρόνια εμπαιγμού – δέκα χρόνια παραμένουν απλήρωτοι οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως σχεδιαστές – αξιολογητές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) τα έτη 2008–2009-2010.

Άρθρο του κ. Σεραφείμ Κερασιώτη με θέμα: Δέκα χρόνια εμπαιγμού – δέκα χρόνια παραμένουν απλήρωτοι οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως σχεδιαστές – αξιολογητές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) τα έτη 2008–2009-2010, δημοσιεύει το diodos.edu.gr, με την παρατήρηση ότι προφανώς ο εμπαιγμός καθίσταται ακόμη πιο σκληρός για τους δικαιούχους των αποδοχών από τη στιγμή που κατά τα  φαινόμενα ξεκίνησε μια περίοδος γενικών...

0

ΟΛΜΕ: Στήριξη των αιτημάτων των συν/λφων που ήταν σε διαθεσιμότητα – Κινητοποίηση στο Υπ. Οικονομικών

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει τα αιτήματα των συναδέλφων που ήταν σε διαθεσιμότητα από το 2013 – 2015 και δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα:

Σχετικά με την απώλεια του 25% των μισθολογικών απολαβών τους για τα χρόνια της διαθεσιμότητας
Και για τον μη υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού στις συντάξιμες απολαβές τους.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε παραστάσεις διαμαρτυρίας την Παρασκευή 30/11/2018:

Στις 10 π.μ. έξω από το Υπουργείο Οικονομίας στην Πλατ. Συντάγματος
Στις 14.00 έξω από το Υπουργείο Παιδείας
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε επίσης την . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Αναγνώριση της προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνωρίζεται σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ η προϋπηρεσία μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτική εκπαίδευση

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.4485/2017 (Α΄114) γίνεται γνωστό ότι:
α) Είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης ακόμα και αν έχουν καταργηθεί και
β) Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που εργάστηκε με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο έχοντας παράλληλα και την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη. . .

0

ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, οι εκκαθαριστές των αποδοχών των υπαλλήλων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μισθολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναζητούν τα ελλείποντα από τα στοιχεία του φακέλου παραστατικά ή σε περίπτωση απώλειάς τους, να αναζητούν τελικές ή ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις από τις οποίες να τεκμαίρονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών είναι . . .

ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπ/κούς του σχολικού έτους 2018-2019 0

ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπ/κούς του σχολικού έτους 2018-2019

Με εγκύκλιό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι η αριθ.149784/Ε2/11-09-2017 (ανακοινοποίηση 19-09-2017 με ΑΔΑ:ΩΖΓΨ4653ΠΣ-Ξ69) εγκύκλιος σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16- 12 2015), ισχύει αναλόγως και για τους εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019. . . .

0

Επιδόματα θέσης των στελεχών της εκπαίδευσης

Στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου με θέμα:  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις προσδιορίζονται τα επιδόματα των στελεχών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:
Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: . . .

0

Ενδεικτικές ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την πληρωμή αξιολογητών και καταχωρητών στο πρόγραμμα ΠΔΣ για τα σχολικά έτη 2008-09 & 2009-10.

Σε συνέχεια προηγούμενου  άρθρου  σχετικού με την πληρωμή των οφειλόμενων στους καταχωρητές – αξιολογητες των προγραμμάτων ΠΔΣ των  σχολικών ετών 2008-09 & 2009-10 λάβαμε από τον κ. Σεραφείμ Κερασιώτη και δημοσιεύουμε ενδεικτικές ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων.

1. Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, Σπύρου Χαλβατζή, Γιάννη Ζιώγα, Κώστα Καζάκου, Νίκου Παπακωνσταντίνου.
Θέμα: Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών.

2. Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη.
Θέμα: Πληρωμή αξιολογητών και καταχωρητών στο πρόγραμμα ΠΔΣ.

3. . . .