Category: Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

0

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Σχετικά με τις πληρωμές των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι: Μετά από συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίστηκε η απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση για την πληρωμή των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ. Έως το τέλος Οκτωβρίου 2019 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποπληρωμής για τους μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές του εξαμήνου 2018Β και για το σύνολο των πιστοποιημένων εκπαιδευτών του εξαμήνου 2019Α. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα το σύνολο των αποπληρωμών και στο εξής να ομαλοποιηθεί η καταβολή των πληρωμών για όλους τους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα ενημερώσει άμεσα με νεότερη ανακοίνωση για...

0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Απάντηση στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών ΔΙΕΚ

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα ήθελε να διευκρινίσει τα παρακάτω σημεία τα οποία αφορούν στα θέματα αρμοδιότητάς του: Ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του έργου των Δημοσίων ΙΕΚ, λαμβάνουμε τη μέγιστη δυνατή μέριμνα ώστε να ικανοποιούνται τα αιτήματα των Διευθυντών των ΔΙΕΚ που αφορούν σε προμήθειες (πχ. υλικά εκπαίδευσης, γραφικής ύλης, ανταλλακτικών, επισκευών εξοπλισμού κλπ.). Προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών είναι να αφορούν σε δικαιολογημένες και επιλέξιμες δαπάνες λειτουργίας και να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν τηρείται πάντα το σύνολο των προϋποθέσεων αυτών από τα ΔΙΕΚ,...

0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: Αύξηση 10% στις αμοιβές των καθαριστών/στριών Σχ.Μονάδων με Σύμβαση Έργου

Mε την έκδοση της με αριθμ.71394/Υ1 (ΦΕΚ 1673/14-5-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων & Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκε από 1ης Μάη 2019 και αυξήθηκε κατά 10% η αμοιβή καθαριστών/στριών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε εκτέλεση του ανωτέρω και για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες καταβάλλουν τις αμοιβές τωνκαθαριστών/στριών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ), το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προβαίνει άμεσα στην κατάρτιση τροποποιητικών συμβάσεων χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών,  οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φορέα στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/ To Δελτίο Τύπου...

ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Νεολαίας 0

ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Νεολαίας

To Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού των έργων Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, Eurodesk και European Solidarity Corps, ενημερώνει ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Νεολαίας θα διεξαχθεί μεταξύ 29 Απριλίου και 5 Μαΐου 2019 (με δυνατότητα μικρής επέκτασης) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως επίσης και στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Erasmus+. Το θέμα της καμπάνιας θα είναι «Η Δημοκρατία και Εγώ» και θα είναι συνυφασμένη με τις επικείμενες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019. Καθ’ όλη την εβδομάδα αναμένεται να αναδειχθούν συναρπαστικές ιστορίες νέων που φέρνουν αλλαγές, καθώς και των σχεδίων τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του European Solidarity...

0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού 2019α)

Εκδόθηκαν, με σημαντική καθυστέρηση, στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2018β & Εαρινού 2019α όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’Aριθμ. Πρωτ. 5697/336/02-08-2018  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι οριστικοί αξιολογικοί  πίνακες ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων (https://mis.inedivim.gr/).

Κάνετε είσοδο στο σύστημα με . . .

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: Eνημερωτική έκθεση δράσης προγράμματος Med_School 0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: Eνημερωτική έκθεση δράσης προγράμματος Med_School

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Med_School πραγματοποιήθηκε σε 46 σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Οκτώβριο του 2017 έως το Μάιο του 2018.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 30 φοιτητές ως εκπαιδευτές και 1.550 μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σημαντικές θεματικές ενότητες, όπως διατροφή&άσκηση, κάπνισμα, αλκοόλ, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.

Η επικουρία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω της παραχώρησης της αιγίδας του, αποτέλεσε . . .

0

ΥΠΠΕΘ: Επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης για το οικον. έτος 2018 για την κάλυψη υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ

Ο Υπουργός Παιδείας κ.  Κ. Γαβρόγλου ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης για το οικονομικό έτος 2018  με σκοπό την κάλυψη
υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ και ΣΕΚ, με το  ποσό  1.909.980,00€ .
Το αναφερόμενο ποσό θα διατεθεί για την εκτέλεση έργων ή υποέργων που θα αναθέτει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στη βάση των προδιαγραφών που ορίζει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. . . .

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Έγγραφο με θέμα: Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 εξέδωσε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  Στο έγγραφο περιλαμβάνεται η νομοθεσία και αναλύονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων κατά το τρέχον σχολικό έτος.. . .

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ανακοίνωση των ονομάτων των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο διεθνές φεστιβάλ “UKYA CITY TAKEOVER” 0

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ανακοίνωση των ονομάτων των καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο διεθνές φεστιβάλ “UKYA CITY TAKEOVER”

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα ονόματα των νέων καλλιτεχνών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο διεθνές φεστιβάλ “UKYA CITY TAKEOVER”, που θα πραγματοποιηθεί από 7-13 Φεβρουαρίου 2019 στο Νόττινχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. . .