Category: ΙΕΠ

0

ΙΕΠ-Εργαστήρια δεξιοτήτων: Σε εξέλιξη η διαδικασία επιμόρφωσης των 2.018 εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» Η πιλοτική υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ξεκίνησε με πνεύμα θετικό και θερμή υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των 140 πολλαπλασιαστών στη μεθοδολογία και τα εργαλεία υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (φάση Α1) του ΙΕΠ. Υπήρξε...

0

ΙΕΠ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εποπτών και εκπονητών για την επικαιροποίηση των 123 Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προχωρεί στην υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής δράσης, που συνίσταται στην αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (συνολικά 123 νέα Προγράμματα Σπουδών) και στη συνακόλουθη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Πρόκειται για μια σε βάθος μεταρρύθμιση του περιεχομένου σπουδών όλων των βαθμίδων της...

0

ΙΕΠ: Δελτίο τύπου για την Εκπόνηση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εκπόνηση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως» Για να κατεβάσετε τον οδηγό κάνετε κλικ εδώ. Η συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 κατέδειξε μεταξύ άλλων και την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση συνιστά μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, καθώς προϋποθέτει την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας.Ήδη έχουν σχεδιαστεί...

0

ΙΕΠ: Το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα “Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά”

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου το απόσπασμα του Πρακτικού με θέμα: Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το απόσπασμα

0

ΙΕΠ: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων – τεύχη 20-21

Με ιδιαίτερη χαρά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιεύει το νέο διπλό τεύχος (20-21) του επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, το τρίτο στη σειρά από την επανέκδοση του περιοδικού το 2019.Το τεύχος είναι διπλό εξαιτίας της αυξημένης υποβολής πρωτότυπων εργασιών προς δημοσίευση, από την πλευρά των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των ερευνητών της εκπαίδευσης και, μάλιστα, ερευνητικών εργασιών, διαθεματικών projects...

0

ΙΕΠ: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

Δελτίο τύπου με θέμα: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, εξέδωσε το ΙΕΠ. Με το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των φιλολόγων ως προς το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια μελλοντικών επιμορφώσεων. Παράλληλα, διαπιστώνουμε προτεραιότητες και παραδοχές ως προς το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της διδακτικής πράξης. Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται...

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ,(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τοπροσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση,βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται,π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στοπαράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οιενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν...

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/Διευθύντριας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ,(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τοπροσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση,βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται,π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημααναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπεινα γνωρίζουν...

0

ΙΕΠ: Ανοικτή Πρόσκληση για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αποτελεί τον επιτελικό επιστημονικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδιάζεται, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόκειται να αναπτύξει Σύστημα Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που θα υποστηρίξει την...

0

ΙΕΠ: Συνεργασία με το δίκτυο EUROPEANA

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Europeana για την πολιτιστική κληρονομιά παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50 εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια από 3.500 ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πινακοθήκες. Μεγάλο μέρος του υλικού αυτού (εικόνες, κείμενα, οπτικοακουστικό και τρισδιάστατο υλικό σχετικά με τις τέχνες, τη φυσική ιστορία κ.ά.) είναι ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρωτοβουλία του δικτύου αποτελεί η συλλογή Europeana...