Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘ.Α.Α.Ε.: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Διατάξεις για Μεταθέσεις πολυτέκνων, Γιορτή των τριών Ιεραρχών, Διορισμό πτυχιούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής

Αντικατάσταση της ΑΔΙΠ με μια νέα αρχή την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) που θα ελέγχει από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων) έως την κατανομή της χρηματοδότησης και τη διενέργεια της αξιολόγησης. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ψηφιστεί έως...