Εκλογή Πρυτανικής αρχής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ο Ν. Τρανός νέος Πρύτανης

Με πράξη που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι α) η εκλογή ως Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Νικολάου Τρανού του Αναστασίου, με ΑΔΤ Μ 154051, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με θητεία...