Category: ΑΔΕΙΑ

0

ΥΠΑΙΘ: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιο με θέμα: Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο η άδεια ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των κανονικών αδειών. Η αιτιολογία αναγράφεται στο προοίμιο της απόφασης. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού προηγείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προσκομίζοντας δικαιολογητικά για την ισχυροποίηση του αιτήματος. Κατά την τρέχουσα περίοδο που τα σχολεία τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας και οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται με τηλεκπαίδευση, καλούμενοι να...

0

Άδειες Εκπαιδευτικών: Διευκρινίσεις

Εγκύκλιο με θέμα: Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για τηναντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς)Με το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτήκυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4686/2020(Α΄ 96) θεσμοθετήθηκαν διευκολύνσεις για υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτεσχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καισχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου.Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο...

0

ΟΙΕΛΕ: Τι ισχύει σχετικά με το χρόνο παραμονής στη σχολική μονάδα, τις υπερωρίες, τις αργίες και τις άδειες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, απαντούμε συνοπτικά για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν στο χρόνο παραμονής μας στη σχολική μονάδα, στις υπερωρίες, στις αργίες και στις άδειές μας: Παραμονή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου δεν παραμένουν στη σχολική μονάδα πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα, ενώ για τους μειωμένου ωραρίου συναδέλφους η παραμονή τους προσδιορίζεται αναλογικά (άρθρο 27, Ν. 682/77). Δέον εδώ να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η παραμονή στη σχολική μονάδα πέρα από 6 ώρες την ημέρα (άρθρο 245, Ν. 4512/2018). Στις επιπλέον του διδακτικού τους ωραρίου ώρες μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς από τα όργανα διοίκησης του σχολείου καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως...

Διευκόλυνση δημοσίων υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 0

Διευκόλυνση δημοσίων υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας στους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων του εξωτερικού, που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

0

ΥΠΠΕΘ: Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιο με θέμα: Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

0

Γονική άδεια 4μηνη, αμειβόμενη και αμεταβίβαστη έως τα παιδιά να γίνουν 8 ετών υπερφηψίσθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο

Γονική άδεια 4μηνη, αμειβόμενη και αμεταβίβαστη μέχρι τα παιδιά να γίνουν 8 ετών υπερφηψίσθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Οδηγία ζητεί επίσης από τα Κράτη-Μέλη να θέσουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοχών ή επιδομάτων για την ελάχιστη μη μεταβιβάσιμη περίοδο γονικής άδειας. Υπερψηφίστηκε στο ευρωκοινοβούλιο η Οδηγία που προβλέπει 4μηνη αμειβόμενη και αμεταβίβαστη γονική άδεια μέχρι τα παιδιά να γίνουν 8 ετών Με ευρεία πλειοψηφία 490 ψήφων υπέρ, 82 κατά και 42 αποχές ενέκρινε σήμερα, στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια της Μίνι-Ολομέλειας του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, με την οποία κατοχυρώνονται τα ελάχιστα δικαιώματα γονικής αδείας για εργαζόμενους γονείς παιδιών μέχρι 8 ετών- και όχι 12...

0

Άδειες εκπαιδευτικών 2019. Ενημερωτικό από τον Ν. Κορδή

Θέμα: Η νομοθεσία για τις άδειες των εκπαιδευτικών      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε τη νομοθεσία και τις τελευταίες αλλαγές σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αναφέρονται στην αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014(Φ.Ε.Κ. 2648/τ.Β’/07-10-2014) Υπουργική  Απόφαση: «Ο Διευθυντής του σχολείου χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρω­τικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν.3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007), όπως ισχύουν,...

0

Ν. Φασφαλής: Θετικό βήμα η ψήφιση της τροπολογίας για τη χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού σε μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία 1946/47 που δίνει το δικαίωμα σε μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν άδεια ανατροφής παιδιού 3 μηνών και 15 ημερών!!!Το διάστημα αυτό λογίζεται και ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ασφάλισης.Θεωρώ πως είναι θετικό βήμα από πλευράς του Υπουργείου και αποτέλεσμα των αγώνων του οργανωμένου εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος.Η άδεια αυτή πρέπει να χορηγηθεί ανεξαρτήτως της σύμβασης αφού πια δεν έχουμε αναπληρωτές μηνών αλλά μόνιμους αναπληρωτές 15ετιας και πλέον.Έγινε ένα θετικό βήμα, ο αγώνας όμως για την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνεχίζεται!!Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,Ως Αιρετός εκπρόσωπος του Κλάδου θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μαζί σας, χωρίς να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω στις διεκδικήσεις...

ΥΠΠΕΘ: Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς 0

ΥΠΠΕΘ: Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θεσπίζεται η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Η διάταξη εντάσσεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» και  προβλέπει : Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και στα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού άδεια. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο...

Αναπληρωτές: Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων 0

Αναπληρωτές: Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τις σχετικές διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων που περιέχονται στον ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29-1-2019). Οι διατάξεις του άρθρου 81 του εν λόγω νόμου ορίζουν ότι: “Η παρ. 51 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η παρ. 5 του άρθρου 50 και το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»”. Ως εκ τούτου, 1. (Άδεια για αιμοληψία) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) που ορίζουν – την παρούσα χρονική στιγμή...

0

Αυξάνονται οι ημέρες αδείας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημοσίους υπαλλήλους

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται αύξηση των ημερών άδειας που δικαιούνται οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς δημόσιοι υπάλληλοι, όταν τα παιδιά τους ασθενούν. Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  προβλέπει ότι σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους: Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετησίως 7 εργάσιμες ημέρες άδειας με αποδοχές, αντί για 5...

Συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ 0

Συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που εκδόθηκε την 18-6-2018 με σκοπό την συμμόρφωση με  απόφαση του   Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, σύμφωνα με την οποία η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. τυγχάνει η πιο αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης,  ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εν λόγω Ομοσπονδίας δικαιούνται άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα και τα μέλη του ΔΣ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εννέα (9) ημέρες το μήνα. 

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι . . .

ΟΛΤΕΕ: Συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 0

ΟΛΤΕΕ: Συνδικαλιστικές άδειες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Με έγγραφο του το ΥΠΠΕΘ, και σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ενημερώνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούνται τα μέλη του, συγκεκριμένα: . . .

0

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ και αφού  γίνεται επίκληση της συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής, της δυσκολίας αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, αναφέρει ότι επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στις εξής περιπτώσεις.: . . .

ΥΠΠΕΘ: Άδεια υπερεργασίας για την επιτήρηση στις εξετάσεις του ΚΠΓ 0

ΥΠΠΕΘ: Άδεια υπερεργασίας για την επιτήρηση στις εξετάσεις του ΚΠΓ

Εγκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ η χορήγηση στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. άδειας υπερεργασίας για την επιτήρηση στις εξετάσεις του ΚΠΓ, στις 19 και 20 Μαΐου 2018, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου ή της Υπηρεσίας, ως εξής:
– μία ημέρα άδειας υπερεργασίας για μια ημέρα επιτήρησης
– δύο ημέρες άδειας υπερεργασίας για δύο ημέρες επιτήρησης. . . .