5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση Καλαμάτα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας αποτελεί συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η οποία είναι συντονιστικός φορέας του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης  «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», στις δραστηριότητες του οποίου εντάσσεται η συνδιοργάνωση αυτή.

Το Συνέδριο σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με την ευγενική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό, με είσοδο χωρίς κόστος (δωρεάν). Στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου sound.sch.gr/acouexpedu/, μετά τη δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει δημιουργικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, την αισθητική καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις κοινωνίες.

Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής εμπειρίας, μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της εμπειρίας. Μέσω των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε ευκαιρίες για ακρόαση των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους αλλά και με τον ακροατή.

Πέρα από το αφτί και το σώμα, η ακουστική οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία για την ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως αντικείμενο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 «δυνητικά βιώματα», τα οποία όμως σύμφωνα με την Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία αναπαριστούσαν με έναν βαθμό αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών πηγών.

Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του ήχου και της επικοινωνίας έχουν ‘εισχωρήσει’ σε πολλαπλά επίπεδα στην ακουστική οικολογία και στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των ηλικιών.

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό και δημιουργικές συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία και τις προεκτάσεις του στην Εκπαίδευση.

Θεματικές
1. Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση
2. Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο
3. Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον
4. Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media)
5. Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα
6. Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία, Σύγχρονες Προσεγγίσεις
7. Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου
8. Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy)
9. Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία
10. Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα
11. Άλλες Επιστημονικές – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα, την Εκπαίδευση

Υποβολή Εισηγήσεων και Εργαστηρίων
Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/05/2018:
α) Εισηγήσεις που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές
β) Βιωματικά Εργαστήρια που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές
γ) Μουσικά Έργα – Συνθέσεις
δ) Εγκαταστάσεις (installations)
ε) Παραστάσεις
Οι προτάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με συμπληρωμένη τη φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο του συνεδρίου sound.sch.gr/acouexpedu/ (Υποβολή Προτάσεων)

Επικοινωνία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): acouexpedu@sch.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 2721361544, +30 2721361551
+30 6932153845, +30 6979092185

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την 1η ανακοίνωση του Συνεδρίου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *