5η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η 5η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

 • Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2019. Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 28/01/2019 έως και τη Δευτέρα 11/02/2019 (https://forms.eoppep.gr/epal/).
 • Υπενθυμίζεται ότι τους Καταλόγους Θεμάτων των νέων ειδικοτήτων καθώς και των προηγούμενων, οι οποίοι έχουν επικαιροποιηθεί, μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: (https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/katalogos_eidikotiton_epal_mat hiteias) 3. Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2019 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 (Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ ).
 • Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι υποψήφιοι (κάτοχοι βεβαιώσεων παρακολούθησης του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας) να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. (https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/anakoinwseis_exet_epal_mathit eias).
  Κατά τη διάρκεια του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα από 4-12/2/2019, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να διευκολύνουν τους συμμετέχοντες στο Π.Π.Π. και υποψηφίους προς πιστοποίηση στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. στα οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας να έρθουν σε επικοινωνία με όλους τους αποφοίτους της Β’ Φάσης του προγράμματος προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 1ης περιόδου 2019 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο «Παρουσιολόγιο», σχετικά με το οποίο σημειώνονται τα εξής:
 • Α. Η πρώτη απουσία του μαθητευόμενου από το χώρο εργασίας χωρίς χορήγηση κανονικής άδειας ή χωρίς παραστατικό αναρρωτικής άδειας από Δημόσιο Φορέα ισοδυναμεί με Διακοπή Σύμβασης. Συνεπώς ο επόπτης εκπαιδευτικός που ενημερώνεται για «αδικαιολόγητη απουσία» μαθητευόμενου στο χώρο εργασίας, πρέπει να προχωράει άμεσα στις διαδικασίες Διακοπής της Σύμβασης του μαθητευόμενου.
 • Β. Η ημερομηνία Διακοπής Σύμβασης θεωρείται η πρώτη μη εργάσιμη ημέρα /απουσία του μαθητευόμενου από το χώρο εργασίας και ΟΧΙ η τελευταία μέρα εργασίας.
 • Γ. Η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας έναρξης της Σύμβασης, σε περίπτωση λάθος καταχώρισης, δίνεται από το κεντρικό μενού ακλουθώντας τα βήματα: Διαχείριση Τμημάτων – Παρουσιολόγιο  Μαθητευόμενοι Αλλαγές Τοποθέτησης. Εδώ συμπληρώνεται η σωστή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και επιλέγεται «Αποθήκευση».
 • Δ. Είναι αναγκαία η μελέτη του νέου οδηγού χρήσης του πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος που έχει αναρτηθεί στο e-mathiteia.minedu.gov.gr έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη στη συμπλήρωση των δεδομένων.
 • Ε. Τα ΕΠΑ.Λ. που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην καταχώριση δεδομένων στο ΠΣ θα πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο μαθητείας της αρμόδιας Π.Δ.Ε., ο οποίος έχει ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση του πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση του προβλήματος, ο υπεύθυνος μαθητείας της εκάστοτε Π.Δ.Ε. θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mathiteia@sch.gr περιγράφοντας το πρόβλημα.
 • ΣΤ. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας γίνεται μια φορά την εβδομάδα την ημέρα που έχει οριστεί από την έναρξη του προγράμματος για κάθε τμήμα μαθητείας. Αναπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος δεν μπορεί να γίνει άλλη ημέρα από αυτή που έχει καθοριστεί ως ημέρα εργαστηριακού μαθήματος για κάθε τμήμα. Παρόλα αυτά, η μέχρι τώρα καταχώριση δεδομένων στο ΠΣ ανέδειξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει αναπλήρωση ωρών εργαστηριακού μαθήματος σε διαφορετική ημέρα από την καθορισμένη. Τα ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα μόνο τις ώρες που έγιναν την ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα εργαστηριακού μαθήματος. Για να προσμετρηθούν οι ώρες αναπλήρωσης που έγιναν σε διαφορετική ημέρα, τα ΕΠΑ.Λ. θα αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι την Τρίτη 5/02/2019 στο depek_mathiteia@minedu.gov.gr, με κοινοποίηση στην αρμόδια Π.Δ.Ε., αναγράφοντας την ημερομηνία, την ημέρα, τις ώρες αναπλήρωσης και επισυνάπτοντας αντίγραφο παρουσιολογίου για τις ώρες αναπλήρωσης, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Διευκρινίζεται ότι το προαναφερθέν ηλεκτρονικό μήνυμα αφορά ΜΟΝΟ στις ώρες αναπλήρωσης που έγιναν σε διαφορετική ημέρα από την καθορισμένη ημέρα εργαστηριακού μαθήματος για κάθε τμήμα μαθητείας.
 • Οι ώρες αναπλήρωσης που έχουν γίνει στη μη καθορισμένη μέρα θα προσμετρηθούν εφόσον έχουν γίνει μέχρι τις 31/01/2019. Πέραν της 31/01/2019, οποιαδήποτε αναπλήρωση ωρών εργαστηριακού μαθήματος σε άλλη ημέρα από αυτή που έχει οριστεί ως ημέρα εργαστηριακού μαθήματος θα θεωρηθεί ως μη γενόμενη.
 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *