4η εγκύκλιος υλοποίησης τμημάτων Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018

Εγκύκλιο με αρ.  Φ7/200720/Δ4/20-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ  με θέμα: «4η εγκύκλιος υλοποίησης τμημάτων Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018.

Η εγκύκλιος αποστέλλεται ενόψει της έναρξης της υλοποίησης των τμημάτων του Δεκεμβρίου του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2017-2018 και ενημερώνει τους φορείς υλοποίησης για τα ακόλουθα θέματα:

1. Αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υλοποίησης των τμημάτων του Δεκεμβρίου Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας.

2. Για τη νέα πρόσκληση θα χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο υπόδειγμα με επικαιροποίηση ημερομηνιών.

3. Για τις θέσεις δημοσίου στους πίνακες που θα  αποσταλούν στα σχολεία όσο και για τις θέσεις ιδιωτικού τομέα από το portal του ΟΑΕΔ θα πρέπει να γίνει με ευθύνη των ΠΔΕ συστηματικός έλεγχος και επικοινωνία, ώστε να αξιοποιηθούν μόνο επιπλέον θέσεις που εξακολουθούν να ισχύουν κι η διάθεσή τους δεν έχει ανακληθεί ή ανατραπεί από τους φορείς και τους εργοδότες.

4. Σημειώνεται ότι στην Πρόσκληση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται να συμπεριληφθούν μόνο:

  •  Νέα τμήματα εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις συγκροτούν τμήματα ανά ειδικότητα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ7/179513/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού μαθητευομένων ανά τμήμα.
  •  Συμπλήρωση τμημάτων που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2017, εφόσον έχει διερευνηθεί η ύπαρξη ενδιαφέροντος από αποφοίτους, με την υποσημείωση ότι τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ7/179513/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού μαθητευομένων ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες στα τμήματα που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 και έχουν ανευρεθεί νέες θέσεις μαθητείας, τα τμήματα δύνανται να συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες, χωρίς νέα πρόσκληση και έως του αριθμού των μαθητευομένων με βάση τη δυνατότητα κάλυψης του εργαστηριακού μαθήματος από τους διδάσκοντες-επόπτες εκπαιδευτικούς.

5. Για τα τμήματα του Δεκεμβρίου δεν θα δοθεί έγκριση λειτουργίας με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων παρά μόνο εάν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός δεσμευμένων θέσεων, ο οποίος θα μας κοινοποιηθεί πριν την πρόσκληση των Π.Δ.Ε. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα ολιγομελή τμήματα θα πρέπει να εγκρίνονται πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης και με την προϋπόθεση της ύπαρξης μόνιμων εκπαιδευτικών.

6. Επισημαίνεται ότι για την πρώτη πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο μετά την εγγραφή των μαθητευομένων. Αντίστοιχα, για την τελευταία πίστωση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

Η εγκύκλιος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με οδηγίες τόσο για τα τμήματα του Οκτωβρίου όσο και για τα τμήματα του Δεκεμβρίου θα αποσταλεί εντός της εβδομάδας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *