3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων: Οι Κυριακές της επιστήμης

ΟΙ «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» είναι μια σημαντική διοργάνωση με έναν ευγενή στόχο ….

Το σκεπτικό : Ως εκπαιδευτικοί, επιθυμούμε πολλές φορές, να αναδείξουμε πλευρές της επιστήμης που δεν βρίσκουν επαρκές πεδίο ανάπτυξης στα αιτούμενα από το σχολικό διδακτικό πρόγραμμα. Ταυτοχρόνως, γνωρίζουμε πως το πεδίο των γνώσεων αρκετών συναδέλφων που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ευρύτατο, αλλά λόγω και του αναλυτικού προγράμματος δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση μέσα στην τάξη. Η ανάδειξη ωστόσο και η προβολή της επιστημονικής γνώσης με την παρουσίαση πτυχών των επιστημών ή των σχέσεων των επιστημών που δεν μπορεί να γίνει μέσα στις τάξεις είναι δυνατόν να προσφερθεί στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους μαθητές με κάποιους τρόπους. Αυτή η ανάδειξη μάλιστα καλό είναι να γίνεται κυρίως από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα είναι υψηλά, αλλά δυστυχώς οι ίδιοι δεν αναγνωρίζονται και κυρίως δεν προβάλλονται στον εκπαιδευτικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο όπως τους αξίζει.

Ο τρόπος επίτευξης του στόχου : Ο τρόπος που επελέγη για την επίτευξη του διπλού αυτού στόχου, βασίστηκε στην ιδέα του Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων η οποία ήταν η εξής: Ορισμένες Κυριακές του έτους, έπρεπε να ονομαστούν «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» και να αφιερώνονται στην οργάνωση ομιλιών, δραστηριοτήτων ή παρουσιάσεων με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και με περιεχόμενο τέτοιο, που να μπορεί να το παρακολουθεί ο μαθητής αλλά και ο μέσος πολίτης, ο οποίος θα πρέπει βεβαίως να έχει μια σχετική προπαιδεία και κάποια ασκημένη αντιληπτικότητα. Οι ομιλίες αυτές, οι παρουσιάσεις ή οι δράσεις, γίνονται είτε εντός χώρων του 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων, είτε σε χώρους του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με την ανάλογη τεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη, ενώ ως παρουσιαστές, προτιμώνται κυρίως καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι ειδικευμένοι επιστήμονες, οιασδήποτε εκπαιδευτικής και επιστημονικής βαθμίδας.

Η επιτυχία της ιδέας : 

Το σχ. Έτος 2017-2018, οργανώσαμε τις εξής δράσεις :

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 – 3 – 18, ομιλία με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Βαρβαρέσο, Φυσικό (PhD), Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων, την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 – 3 – 18, ομιλία με εισηγητή τον κ Θεόδωρο Πιερράτο, Φυσικό (PhD), Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Ευόσμου και την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 – 4 – 18 είχαμε «Αστροπαρατήρηση», δηλαδή μια δράση που συνδιοργανώσαμε με τον ΟΦΑ (Ομίλου Φίλων Αστρονομίας) και η οποία έγινε στην αυλή του 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων.

Για το σχ. Έτος 2018-2019, προγραμματίσαμε και θα υλοποιήσουμε τις εξής δράσεις :(1) ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3/2019 ώρα 11:30π.μ -Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων – Ομιλία με τίτλο :«Ο Αριστοτέλης, τα πολιτεύματα και ο ελεύθερος άνθρωπος» – Μια απόπειρα εισαγωγής στην Πολιτική Επιστήμη & την αναζήτηση της Ιδανικής Πόλης.Εισηγητής : Αθανάσιος Μπαντές, Φιλόλογος- Συγγραφέας(2) ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019 ώρα 11:30π.μ – Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων – Ομιλία με τίτλο :«Νανοτεχνολογία: Το μαγικό ραβδί του Χάρι Πότερ!»Εισηγητής : Βαγγέλης Γεωργαλής, Φυσικός (PhD)(3) ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019 ώρα 11:30π.μ – Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων – Ομιλία με τίτλο :«Φιλοσοφικοί και θεολογικοί ιριδισμοί της Φυσικής Επιστήμης»Εισηγητής : Ευάγγελος Βαρβαρέσος, Φυσικός (PhD), Διευθυντής 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων(4) ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019 ώρα 11:30π.μ – Αυλή του 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων- Δράση με τίτλο :«Καταραμένη Φυσική! – Το κυνήγι των μυστικών του Σύμπαντος»Η δράση είναι βασισμένη πάνω σε μια ιδέα του Θοδωρή Πιερράτου, Φυσικού (PhD),τ. Υπεύθυνου ΕΚΦΕ Ευόσμου 

Διοργάνωση :

3ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων

Επικοινωνιακή και τεχνική υποστήριξη :

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης / Δ. Νάστου, ΠΕ.04 – καθηγητής 3ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων

Ευγενική συνδρομή στην διοργάνωση :

Θ. Πιερράτος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *