25/10/2017. Διοργάνωση ημερίδας στο ΥΠΠΕΘ με θέμα “Παρουσίαση των νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου” – Αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.

Το ΥΠΠΕΘ διοργανώνει ημερίδα την 25/10/2017 12:30μ  στην αίθουσα  Jacqueline de Romilly με θέμα:

“Παρουσίαση των νέων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου”

 Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί ή πρόταση του ΥΠΠΕΘ για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόταση του ΥΠΠΕΘ 

Στην πρόταση του ΥΠΠΕΘ γίνεται αναφορά για την ανάγκη:

α) αναπροσανατολισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και
β) επαναπροσδιορισμού και αναδιάρθρωσης των δομών, των λειτουργιών, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης στις σχολικές μονάδες.

Η προτεινόμενη οργάνωση του εκπαιδευτικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ:
α) θέτει τα θεμέλια για την πραγμάτωση ενός ευρύτερου οράματος για ένα σχολείο δημόσιο, δημοκρατικό και συνεργατικό,
β) ενδυναμώνει την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών,
γ) ορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στο υποστηρικτικό δίκτυο και τις διαδικασίες λειτουργίας τους,
δ) απαντά στην ανάγκη για δημιουργία ενός περισσότερο αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που να επιτρέπει και να επιδιώκει τη «διαφοροποίηση» με την έννοια της ανταπόκρισης στην ετερογένεια των αναγκών και των ενδιαφερόντων όλων των μαθητών και
ε) ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, το οποίο προσπαθεί να επιτελέσει το έργο του μέσα στη δίνη μιας πολύμορφης και παρατεταμένης κρίσης, με έντονες κοινωνικές ανισότητες.

Η πρόταση αυξάνει , σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ, την αυτονομία της σχολικής μονάδας, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησής της.

 Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Σχολικό Κανονισμό ως:  σύνολο των όρων και των κανόνων που ρυθμίζουν τη συνύπαρξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επίτευξη του εκπαιδευτικού έργου.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση της ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ μέσω της οποίας ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων των σχολείων που την αποτελούν.

Προτείνεται επίσης η ίδρυση των παρακάτω υποστηρικτικών δομών,

  • των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε επίπεδο Π.Δ.Ε.
  • των Κέντρων Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ.  σε επίπεδο Δ.Ε. , κοινών για την πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  που θα ενσωματώσουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και θα εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.
  • Των Κέντρων Εκπαίδευσης στην Αειφορία Κ.Α.Ε. ως μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και
  • Η ενσωμάτωση των  Εργαστηριακών  Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)  στα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) και η λειτουργία τους στα πλησιέστερα ΕΚ ή σε αυτά που ενδείκνυνται λόγω κτιριακών υποδομών υποστηρίζοντας το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην πρόταση προβλέπεται ο τρόπος διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης των παραπάνω οργάνων.

Τέλος περιγράφεται η θέση του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, ενώ με σαφή και  κατηγορηματικό τρόπο αποκλείεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της τάξης.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *