02/01/2018 έως 02/04/2018. Απογραφή Στρατευσίμων (γεννηθέντες το έτος 2000)

Με το με αρ. Φ.430/122/5112017/15-11-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με θέμα:

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων στις Σ.Υ. (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2000).

καλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2012 (γεννηθέντες το 2000) να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στο διάστημα από 2/1/2018 έως 2/4/2018 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΓΕΣ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *