01-11-17. Προσλήψεις 509 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ανακοίνωσε το ΥΠΠΕΘ.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας γνωστοποιεί την πρόσληψη για το σχολικό έτος 2017-2018 και για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   προσωρινών  αναπληρωτών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου,  ως εξής:

  • 82 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
  •  427 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16.01, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ18.36, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση και τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον πίνακα 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *