Ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-2018.

Ανακοινώθηκε η με αρ. Φ6/163251/Δ4/29-9-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Δ. Μπαξεβανάκη με την οποία ορίζεται η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ σχ. έτους  2017 2018.

 Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-18.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *