Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ΄ ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑΛ και Δ΄εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Εγκύκλιο με αρ. Φ3/202767/Δ4/21-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ που περιλαμβάνει  την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία:

  •  των μαθημάτων ειδικότητας  των ειδικοτήτων του Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
  •  των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων των Τομέων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018.
    Για όσα μαθήματα δεν υπάρχουν οδηγίες, οι αντίστοιχες ειδικότητες δεν λειτουργούν σε κανένα σχολείο της επικράτειας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα εφαρμοσμένων Τεχνών για το σχ. έτος 2017-2018 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *