Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γ΄τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και όλων των τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ.(ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο Υπουργικές Αποφάσεις:

α) με θέμα τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθημάτων Γ΄τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και

β) με θέμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *